NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Fisic agus Ceimic

Siollabas ar leith is ea an siollabas fisice agus ceimice agus ní ceadmhach do dhaltaí a roghnaíonn an siollabas seo scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh i bhFisic ná i gCeimic.  Ábhar trialach praiticiúil is ea Fisic agus Ceimic agus féachtar ar obair phraiticiúil na ndaltaí mar chuid dhílis den chúrsa.
Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.