An Eacnamaíocht

Is é an aidhm atá ag Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta fiosracht agus spéis an scoláire a mhúscailt sa timpeallacht eacnamaíochta agus sa chaoi a mbíonn sé ag idirghníomhú léi. Forbraíonn sí sraith scileanna, eolais agus luachanna a chuireann ar chumas an scoláire tuiscint a fháil ar na fórsaí eacnamaíochta a imríonn tionchar ar a shaol laethúil, ar a shochaí agus ar a gheilleagar ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus domhanda. Bíonn sé níos eolasaí mar chinnteoir dá bharr.

Cuirfear sonraíocht nua le haghaidh Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2019. Leanfar ar aghaidh ag úsáid an tsiollabais reatha go dtí mí Mheán Fómhair 2019. Déantar measúnú ar an siollabas sin ar an nGnáthleibhéal agus ar an Ardleibhéal.

 Tá Treoirlínte chun tacú leis an Staidéar Taighde le haghaidh Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta ar fáil anseo.