Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Oideachas Reiligiúnach

Oideachas Reiligiúnach

Cothaíonn Oideachas Reiligiúnach na hArdteistiméireachta caoinfhulaingt agus tuiscint fhrithpháirteach. Cúrsa leathan is ea é ina bhféachtar le scileanna a fhorbairt a chuirfidh ar chumas daltaí bheith rannpháirteach i gcomhphlé bhríoch leo siúd a bhaineann le traidisiúin reiligiúnacha eile nó le traidisiún ar bith.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal. 

Tá creat neamhscrúdaithe ar fáil, leis, do na scoláirí sin nach mian leo an tOideachas Reiligiúnach a dhéanamh mar ábhar Ardteistiméireachta. 

Creat Neamhscrúdaithe Oideachas Reiligiúnach