Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Treoirlínte do Chláir Foghlama Leibhéal 1

Is é cuspóir na dtreoirlínte do CFL1anna cabhrú le múinteoirí chun cláir foghlama a dhearadh chun riachtanais ar leith na scoláirí le riachtanais foghlama sa raon sainaitheanta a chomhlíonadh. Forbraíodh na treoirlínte le roinnt scoileanna agus suíomhanna a bhí ag obair leis an ngrúpa scoláirí seo cheana féin. Tríd an rannpháirtíocht le scoileanna, léiríodh go leor saincheisteanna agus dúshlán a bhaineann le riachtanais an ghrúpa scoláirí seo a chomhlíonadh. Thug sé deis freisin samplaí den dea-chleachtas sa teagasc agus foghlaim sa réimse seo a shainaithint agus a fhiosrú agus dhearbhaigh sé gur gá gur gné láidir d’fhoghlaim agus gnóthachtáil an scoláire a bheidh san eiseamláiriú – atá ina ghné de shonraíochtaí sraithe sóisearaí CNCM – le cabhrú le múinteoirí agus scoileanna chun riachtanais na scoláirí sin a chomhlíonadh.

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht