Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Teastasú sa tsraith shinsearach

Tosóidh scoláire atá ag leanúint lena CFL1anna sa tsraith shinsearach punann CFL1anna nua le cur i láthair ag deireadh a scolaíochta. Beidh fianaise ar fhoghlaim nua sa phunann seo, foghlaim a thógann ar fhoghlaim an scoláire roimhe sin sa tsraith shóisearach. Féadfaidh an scoláire díriú ar ATFanna nó gearrchúrsaí nach ndearna sé sa tsraith shóisearach, nó oibriú ar ATFanna ina ndearnadh dul chun cinn sa tsraith shóisearach. Measfar go mbeidh cineál an teastasaithe ar na CFL1anna sinsearacha mar chuid d’athbhreithniú na sraithe sinsearaí. Beidh an fhoghlaim a aithnítear sa teastasú seo ailínithe go leathan le Leibhéal 1 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ).

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.