Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Eolaíocht

Áirítear le gnéithe nua den tsonraíocht seo torthaí foghlama sa snáithe aontach, Nádúr na hEolaíochta, agus na ceithre shnáithe chomhthéacsúla: An domhan fisiceach, An domhan ceimiceach, An domhan bitheolaíoch, agus An Domhan agus spás. Dírítear as an nua ar Nádúr na heolaíochta a bhfuil d’aidhm aige rannpháirtíocht agus smaoineamh níos fearr faoin gcaoi a n‑oibríonn eolaíocht a chur chun cinn; tabhairt faoi iniúchtaí, cumarsáid a dhéanamh san eolaíocht, agus ról na heolaíochta agus na n‑eolaithe agus a n‑ionchur sa tsochaí. Tá measúnuithe nua ann freisin a thugann deis don scoláire a chuid gnóthachtálacha mar chruthaitheoir tuairiscí taighde eolaíochta a thaispeáint. Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí in ann dul chun cinn a sheiceáil ach logáil isteach chun samplaí de shaothar scoláirí a fheiceáil, áit a mbeidh réimse samplaí anótáilte de shaothar a chruthaíonn scoláirí in Eolaíocht na sraithe sóisearaí, chomh maith leis na torthaí foghlama i mbun gnímh.
PDF An Tasc Measúnaithe, Nollaig 2018

MRB na Socruithe Athbhreithnithe