Skip to content

Consultation on the Primary Curriculum now open

Consultation on the Primary Curriculum now open

View Info

Samplaí de shaothar scoláirí - Gaeilge T1

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí.

Is é cuspóir na samplaí seo ná tacú le forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Níor chóir iad a úsáid ar aon bhealach eile.​

The purpose of these examples is to support teachers' professional development. They are not to be used for any other purpose. ​
Má tá [TCA] le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de MRB1

Samplaí de MRB2

Samplaí de MRB2: Ag Idirghníomhú trí Ghaeilge

Successfully added to the clipboard.