Samplaí de shaothar scoláirí - Gaeilge T1

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí.
Má tá [TCA] le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de MRB1