Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Measúnú don teistiúchan

Déanfar an measúnú don teistiúchán i gcúrsaí Polaitíochta agus Sochaí trí dhá chomhpháirt mheasúnaithe:

1.          Tuairisc ar thionscadal saoránachta (20% den mharc iomlán).

2.          Scrúdú scríofa (80% den mharc iomlán).

 

Bunófar an measúnú ar na haidhmeanna, spriocanna agus torthaí foghlama atá breactha síos sa tsonraíocht.

  • Beidh an tionscadal saoránachta bunaithe ar mhionteagasc a eiseoidh an SSC go bliantúil. Tabharfar breac-chuntas sa choimre ar roinnt topaicí, a roghnóidh scoláirí ceann díobh le haghaidh a dtionscadail saoránachta.  Leagfar amach sa choimre freisin paraiméadair an tionscadail agus na tuairisce a chuirfear faoi bhráid an CSS don mheasúnú.   
  • Measúnóidh an tuarascáil ar thionscadal saoránachta an cumas chun eolas agus coincheapa na Polaitíochta agus na Sochaí a úsáid le breithiúnais a dhéanamh faoin gcaoi le bheith gníomhach i bpobail, agus an cumas atá ag an scoláire chun machnamh agus meastóireacht a dhéanamh ar an méid a d’fhoghlaim siad nó a bhain siad amach trí  pháirt ghníomhach a ghlacadh sa saol sibhialta, sóisialta agus polaitiúil.
  • Déanfar measúnú sa scrúdú scríofa deiridh ar an gcumas atá ag scoláirí chun eolas agus coincheapa na Polaitíochta agus na Sochaí a úsáid chun argóintí a dhéanamh faoi cheisteanna polaitiúla agus sóisialta agus na scileanna atá acu chun anailís agus léirmhíniú a dhéanamh ar shonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a bhaineann le ceisteanna sóisialta agus polaitiúla.