NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Aidhm agus Cuspóirí

Aidhm

Is é aidhm Chorpoideachas na hArdteistiméireachta forbairt a dhéanamh ar chumas an fhoghlaimeora corpoideachas agus gníomhaíocht choirp a dhéanamh sa tsraith shinsearach agus ina shaol amach anseo ar bhealach eolach, oilte, féintreoraithe agus smaointeach.

Cuspóirí

Is iad na spriocanna atá le Corpoideachas na hArdteistiméireachta forbairt a dhéanamh:

  • ar thaispeántas an fhoghlaimeora i ngníomhaíocht choirp
  • ar chumas an fhoghlaimeora machnamh a dhéanamh ar a thaispeántas i ngníomhaíocht choirp
  • eolas agus tuiscint an fhoghlaimeora faoi na cúinsí a mbíonn tionchar acu ar thaispeántas agus ar rannpháirtíocht i ngníomhaíocht choirp
  • an léirthuiscint atá ag an bhfoghlaimeoir ar na buntáistí atá le gníomhaíocht choirp le haghaidh sláinte agus folláine ar feadh an tsaoil
  • ar chumas an fhoghlaimeora tabhairt faoi róil éagsúla i ngníomhaíochtaí coirp
  • an tuiscint atá ag an bhfoghlaimeoir ar na prionsabail atá mar bhonn ag rannpháirtíocht eiticiúil i ngníomhaíocht choirp
  • an tuiscint atá ag an bhfoghlaimeoir ar ról na gníomhaíochta coirp agus an spóirt i saol sóisialta agus cultúrtha na hÉireann.