An Laidin

Is iad príomheilimintí  Laidin na hArdteistiméireachta staidéar ar theanga na Laidine, rogha d'údair na Laidine Clasaicí a léamh agus staidéar a dhéanamh ar stair, ealaín agus litríocht na Róimhe.

Is féidir Laidin na hArdteisteiméireachta a dhéanamh ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.

 

Déantar an Laidin a mheasúnú i scrúdú scríofa ar dhá leibhéal – Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal.

Sraith Shóisearach