NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

An Fhraincis

Múintear an Fhraincis de réir siollabas coiteann do mhúineadh agus scrúdú na nua-theangacha san Ardteistiméireacht. Féachtar leis an siollabas seo le scileanna cumarsáide sa Fhraincis a mhúineadh don scoláire, straitéisí a thabhairt dóibh chun an teanga a fhoghlaim go héifeachtach agus feasacht a mhúscailt iontu ar éagsúlacht chultúrtha, shóisialta agus pholaitiúil.

Déantar an Fhraincis a mheasúnú i scrúdú scríofa, agus i scrúdú cluaise agus béil, ag dhá leibhéal – Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal.

Sraith Shóisearach