NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Béarla

Féachtar le Béarla na hArdteistiméireachta le heispéireas saibhir teanga a chur ar fáil do scoláirí, ionas go dtagann siad chun bheith líofa agus ábalta an teanga a úsáid go cruinn beacht agus go dtuigeann siad a thábhachtaí atá sé ina saol. Forbraíonn na scoláirí scileanna litearthachta agus scileanna ó bhéal i réimsí éagsúla, idir phearsanta, shóisialta agus chultúrtha. Sealbhaíonn scoláirí raon leathan scileanna agus coincheap a chuireann ar a gcumas ábhair éagsúla a léirmhíniú agus taitneamh a bhaint astu ionas go dtagann siad chun bheith ina bhfoghlaimeoirí neamhspleácha ar féidir leo oibriú ar a gconlán féin sa domhan lasmuigh den scoil.

Déantar Béarla na hArdteistiméireachta a mheasúnú ag dhá leibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal.