Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Aidhm

Is é is aidhm d’Ealaín na hArdteistiméireachta eolas, scileanna, tuiscint agus luachanna a fhorbairt san fhoghlaimeoir le go mbeidh sé ar a chumas smaoineamh a thabhairt chun críche agus freagra a thabhairt ar a shaothar féin agus saothar daoine eile mar aon leis na saothair a thuiscint, agus anailís agus measúnú a dhéanamh orthu. Is duine ar leith é gach foghlaimeoir agus cuirfear ar a chumas a scileanna féin a fhorbairt ar bhealach pearsanta. Músclófar feasacht san fhoghlaimeoir ar dhomhan an Amharcstaidéir agus ar an gcaoi a dtéann sé i bhfeidhm ar a shaothar agus ar a shaol agus mar sin, músclófar feasacht ann ar an ról atá aige sa tsochaí trí chéile.