OSPS

D’fhorbair an CNCM an Creat Curaclaim don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) i gcomhar le múinteoirí, foghlaimeoirí, tuismitheoirí, na forais bhainistíochta agus páirtithe eile. Táthar fós ag plé cad é an bealach is fearr lena thabhairt isteach sna scoileanna uile. Ach san idirlinn, tá sé ar fáil anseo do scoileanna ar mhaith leo leas a bhaint as.

Sa chreat, tógtar ar a bhfuil foghlamtha ag scoláirí cheana féin san OSPS sa bhunscoil, agus sa tsraith shóisearach. Tá sé mar aidhm ag an OSPS sa tsraith shinsearach tacú le foghlaimeoirí roghanna a dhéanamh a rachaidh chun leasa a sláinte agus folláine, anois agus feasta. Tacaíonn an creat leis an bPlean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht  a foilsíodh le déanaí, trí iniúchadh a dhéanamh ar chineálacha éagsúlacha tromaíochta (bulaíochta) agus straitéisí chun déileáil le hiompar maslach nó mí-úsáideach.

Curaclam cumasaithe is ea an creat curaclaim don OSPS. Tá cúig réimse foghlama mar bhunús leis. Díríonn na réimsí foghlama seo ar a bhfuil tábhachtach d’fhoghlaimeoirí sa tsraith shinsearach ó thaobh eolais, tuisceana agus cumais chun gnímh de, chun go mbeidís in ann cinntí sláintiúla maidir lena stíl mhaireachtála a dhéanamh, agus cloí leo. Is iad seo a leanas na cúig réimse foghlama:MeabhairshláinteStaidéar inscníÚsáid substaintíOideachas caidrimh agus gnéasachtaGníomhaíocht choirp agus cothú

Cliceáil ar an nasc seo chun teacht ar an SPHE Curriculum Framework (ar fáil as Béarla).