Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ceol

Ceol

Sraith gníomhaíochtaí ceoil idirghaolaithe atá i gceist i gCeol na hArdteistiméireachta, i ngach ceann de thrí chroí-réimse an cheoil – seinm, cumadóireacht agus éisteacht. Sa tseinm, roghnaíonn scoláirí as rogha gníomhaíochtaí seanma aonair agus/nó grúpa. Sa chumadóireacht, sealbhaíonn scoláirí tuiscint ar struchtúr agus ar fhoirm an cheoil, agus san éisteacht, foghlaimíonn siad conas eispéireas saibhir éisteachta a bheith acu trí iad féin a nochtadh do cheoil ó thréimhsí, stíleanna agus seánraí difriúla.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.