Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Réasúnaíocht

Mar gheall ar an leathnú thar cuimse atá tagtha ar theicneolaíochtaí ríomhaireachta agus ar an intleacht shaorga inár saol go léir, caithfidh an scoláire na prionsabail a bhaineann leis an ríomheolaíocht a thuiscint anois, níos mó ná riamh. Is gá do gach scoláire an ról eiticiúil agus sóisialta atá ag ríomhairí sa tsochaí a thuiscint. Is í an ríomheolaíocht bunchloch an athraithe seo agus dá bhrí sin tá an staidéar ar Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta an-ábhartha do bheagnach gach gné den saol nua-aimseartha, agus do gach rogha gairme a dhéantar. Is í an Ríomheolaíocht an bhunchloch, is le teicneolaíocht na faisnéise a chuirtear i bhfeidhm na teicneolaíochtaí ríomhaireachta agus is í an litearthacht dhigiteach an toradh. Tá smaointeoireacht ríomhaireachtúil ar cheann de na scileanna is bunúsaí a fhoghlaimítear trí staidéar a dhéanamh ar an ríomheolaíocht. Baineann na saintréithe céanna léi is a bhaineann le heolaíochtaí eile, cosúil le réiteach fadhbanna, teibíocht agus réasúnaíocht loighciúil. Mar sin féin, baineann smaointeoireacht ríomhaireachtúil le réitigh a chur i bhfeidhm trí mheán uathoibriú, ríomhchlárúcháin agus ríomhchóras. Gheobhaidh an scoláire a dhéanfaidh staidéar ar an ábhar seo scileanna smaointeoireachta agus praiticiúla atá fiúntach lasmuigh de sheomra ranga na ríomheolaíochta agus ar féidir iad a chur i bhfeidhm i gcuid mhaith comhthéacsanna.