ALT4 Tacaíocht

Ceachtanna físeáin chun scileanna a fhorbairt agus ranganna scafalra bunaithe ar chórais leabaithe a úsáid. Tugann na ceachtanna in éindí aghaidh ar Thorthaí Foghlama Thasc Foghlama Feidhmí 4, agus ceapadh iad chun smaointe a spreagadh chun an treoir ar chórais leabaithe a chur i bhfeidhm go hiomlán. Ina theannta sin, úsáidtear i gcomhthráth ríomhchlárúchán blocbhunaithe (ar nós Scratch nó cód bloc microbit) agus ríomhchlárúchán téacsbhunaithe (Python, Javascript) a threisíonn an cur chuige oideolaíocht chumaisc i leith coincheap a dtugtar aghaidh orthu in acmhainní eile.

Cliceáil ar shiombail Vimeo chun breathnú air ar an lánscáileán

 

SNÁITHE 3 ALT4 : Córais leabaithe físeáin scafalra
   

Battery tester HEX code