Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

OSPS

Léaráid de chinn ildaite ag caint
Creat OSPS na Sraithe Sinsearaí

Is é is aidhm le OSPS na sraithe sinsearaí tacú le foghlaimeoirí roghanna eolacha a dhéanamh maidir le sláinte agus le folláine anois agus sa todhchaí.

 

Tá an creat OSPS le haghaidh na sraithe sóisearaí bunaithe ar chúig réimse foghlama

  • Meabhairshláinte
  •  Staidéar inscní
  • Úsáid substaintí
  • Oideachas caidrimh agus gnéasachta 
  • Gníomhaíocht choirp agus cothú.

 

Sna réimsí foghlama sin, dírítear ar nithe tábhachtacha ba cheart go mbeadh foghlaimeoirí na sraithe sinsearaí ar an eolas fúthu, go mbeadh tuiscint acu orthu agus go mbeidís in ann a dhéanamh chun cinntí stuama maidir le stíl bheatha a dhéanamh agus a choinneáil.

 

Tá go leor de na torthaí foghlama idirnasctha agus dá bhrí sin moltar cur chuige pleanála neamhlíneach, ionas gur féidir nascálacha ar fud na foghlama a dhéanamh.

 

Is féidir leat teacht ar chreat OSPS na sraithe sinsearaí thíos mar aon le huirlisí úsáide chun tacú leat i bpleanáil gach gné teagaisc agus foghlama