Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ullmhúchán don Obair agus Gairmthreoir

Ullmhúchán don Obair agus Gairmthreoir

Soláthraíonn an cúrsa seo raon taithí foghlama don scoláire a chuirfidh lena fhorbairt ghairme agus lena thuiscint ar an saol oibre. Tá sé d’aidhm leis scileanna tábhachtacha don ionad oibre a fhorbairt, ar nós pleanála, cumarsáide agus obair foirne. Féachann an cúrsa chomh maith lena chinntiú go mbaintear an oiread leas agus is féidir as na deiseanna foghlama a fhaightear ó thaithí phraiticiúil ar nós gníomhaíocht fiontraíochta, obair phobail agus taithí oibre. Cuideoidh an chuid gairmthreorach den chúrsa seo leis an scoláire feasacht a fhorbairt ar a chuid láidreachtaí pearsanta agus ar na spéiseanna atá aige i dtaca leis an saol oibre. Spreagtar an scoláire chomh maith lena phlean gnímh gairme féin a fhorbairt.