Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Oideachas Sóisialta

Oideachas Sóisialta

Is é forbairt phearsanta agus sóisialta an scoláire príomhfhócas an chúrsa seo. Tugann sé deiseanna don scoláire mionscrúdú agus fiosrú a dhéanamh ar cheisteanna agus ar thopaicí a bhaineann le féin-fheasacht, caidrimh idirphearsanta, cúram sláinte agus le ceisteanna reatha sóisialta, eacnamaíocha, polaitiúla agus cultúrtha. Tá sé d’aidhm leis freisin an scoláire a ullmhú don aistriú ón saol spleách go dtí an saol neamhspleách.