Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ceol

Ceol

Trí ábhar atá sa churaclam Oideachas Ealaíon. Ceol, Drámaíocht agus na hAmharcealaíona. Cuireann an curaclam ar chumas páistí smaointe, mothúcháin agus eispéiris a chur in iúl go healaíonta trí mheán an cheoil, na drámaíochta agus na n-amharcealaíon.

Múintear an ceol ó rang na naíonán beag go rang a sé. Tugtar túseolas do pháistí ar conas ceol a léamh agus a scríobh, amhráin a chanadh agus uirlisí ceoil ranga a sheinm.

Tá trí shnáithe idirghaolmhara sa churaclam Ceoil:

  • Éisteacht agus Freagairt
  • Seinm
  • Cumadóireacht.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).