Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Drámaíocht

Drámaíocht

Trí ábhar atá sa churaclam Oideachas Ealaíon. Ceol, Drámaíocht agus na hAmharcealaíona. Cuireann an curaclam ar chumas páistí smaointe, mothúcháin agus eispéiris a chur in iúl go healaíonta trí mheán an cheoil, na drámaíochta agus na n-amharcealaíon.

 

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Drámaíochta ceaptha. Snáithe amháin atá sa churaclam:

  • Dul i mbun drámaíochta agus tuiscint a fháil ar an drámaíocht mar mheán
  • Ag machnamh ar an drámaíocht
  • Comhar agus cumarsáid i mbun na drámaíochta.

 

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).