Uirlisí Úsáide Teanga

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na dTorthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Samplaí d'Fhoghlaim Teanga na bPáistí  

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Linguistic Diversity-Multilingual City

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Próiseas Scríbhneoireachta

Writing Process

Writing Genres

Oral Language: Wordless Picture Books

Book reviews

Próiseas Scríbhneoireacht

Cur chuige cumarsáideach

 

Contanaim Dul chun Cinn  

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile