NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Uirlisí Úsáide Teanga

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na Torthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Samplaí d'Fhoghlaim Teanga na bPáistí  

Forbraíodh Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí le múinteoirí, tugann na Samplaí seo léargas ar an gcaoi a n-oibríonn múinteoirí le torthaí foghlama chun cinntí a dhéanamh faoi na rudaí a mhúineann siad, na cineálacha gníomhaíochtaí, eispéiris agus oideolaíocht a úsáideann siad, agus an fhaisnéis a bhailíonn siad ar cé chomh maith agus atá ag éirí le leanaí ina gcuid foghlama teanga.

Tá ‘Faisnéis Tacaíochta’ ag gabháil le gach sampla a sholáthraíonn níos mó sonraí faoi chomhthéacs na scoile agus an tseomra ranga, agus na roghanna a dhéanann an múinteoir maidir le foghlaim na bpáistí a ullmhú, a theagasc agus a mheas. Tá roinnt ceisteanna machnamhach iontu freisin a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit agus tú ag smaoineamh ar do chleachtas féin.

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile  

Fáisnéis Tacaíochta: Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Éagsúlacht teanga: Cathracha Ilteangacha

Faisnéis tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Cathracha Ilteangacha

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Éagsúlacht Teanga - Ateangairí Óga

Fáisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

 

Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

Fáisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

 

Próiseas Scríbhneoireachta

Fáisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireachta

Support Information:Writing Process

 

Scríbhneoireacht Ghnásúil

Fáisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

Support Information:Procedural Writing

 

Leabhair phictúir gan focail

Fáisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Support Information: Wordless Picture Books

 

Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

Fáisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

 

Cur chuige cumarsáideach

Fáisnéis Tacaíochta: Cur chuige cumarsáideach

 

Léirmheasanna Leabhar

Fáisnéis Tacaíochta: Léirmheasanna Leabhar

Support Information: Book Reviews

 

Contanaim Dul chun Cinn  

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile