NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Primary Language Toolkit

The Primary Language Toolkit supports teachers in using the Learning Outcomes by providing practical support in planning for, and providing rich language learning experiences for children. The three components of the toolkit are described in the following section – Examples of Children’s Language Learning, Progression Continua and Support Materials for Teachers.

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na Torthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Examples of Children's Language Learning / Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí  

Developed with teachers, these Examples give insights into how teachers work with learning outcomes to make decisions about what they teach, the types of activities, experiences and pedagogies they use, and the information they gather on how well children are doing in their language learning.

Each example is accompanied by 'Support Information' which provides more detail on the school and classroom context, and the choices made by the teacher in preparing, teaching and assessing the children's learning. They also contain some reflective questions which you might find useful when thinking about your own practice.

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile  

Support Information: Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlachta teanga - Cathracha Ilteangacha

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

Fáisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

Support Information: Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

 

Writing Process

Support Information:Writing Process

Fáisnéis Tacaíochta: Próiseas scríbhneoireachta

Procedural Writing

Support Information:Procedural Writing

Fáisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

Wordless Picture Books

Support Information:Wordless Picture Books

Fáisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

Support Information:Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

 

Cur chuige cumarsáideach

 

 

Book reviews

Support Information: Book Reviews

Fáisnéis Tacaíochta: Léirmheasanna Leabhar

Progression Continua / Contanaim Dul chun Cinn  

The Progression Continua are available for download here. If you intend to print the Progression Continua we recommend that you print it in A3. You can access the online interactive version by filtering by school type and strand from the Primary Language Curriculum homepage.

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile