NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Curaclam na Bunscoile

Tugtar cuntas i gCuraclam na Bunscoile (1999) ar an méid a fhoghlaimíonn páistí agus an tslí ina bhfoghlaimíonn siad sna hocht mbliana bunscoile, ó naíonáin shóisearacha go rang a sé. Seo iad aidhmeanna an churaclaim:

  • an gealladh atá faoi gach páiste a chomhlíonadh ina iomláine
  • dúil sa léinn a chothú i ngach páiste
  • cabhrú le páistí scileanna a shealbhú, a bheidh úsáideach ar feadh a saoil.

Cuirtear an curaclam i láthair i bhfoirm sheacht réimse, agus cuid acu sin roinnte arís ina n-ábhair.  Is iad sin:

  1. An Ghaeilge agus an Béarla
  2. An Mhatamaitic
  3. Oideachas sóisialta, comhshaoil agus eolaíochta (OSCE): stair, tíreolaíocht agus eolaíocht
  4. Oideachas ealaíon: na hamharcealaíona, an ceol agus an drámaíocht
  5. Corpoideachas
  6. Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
  7. Cúram de chuid fhorais pátrúnachta na scoileanna éagsúla is ea an t-oideachas reiligúnach nó eiticiúil. 

 

Pleanáil agus Tuairsciú

Áis Phleanála Churaclaim Áis Phleanála Churaclaim cárta poist. Tuairisciú do thusimitheoirí sa bhunscoil

Doiciméad

Treoirlinté Foramharc ar an gCuraclam Reamhrá Curaclam na Bunscoile
Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach