NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Corpoideachas

Tógann an gearrchúrsa seo ar Chreat na Sraithe Sóisearaí don Chorpoideachas a úsáideann múinteoirí corpoideachais faoi láthair chun a gclár corpoideachais a phleanáil sa tsraith shóisearach.  Trí rogha a dhéanamh an gearrchúrsa seo a chur san áireamh i gclár Shraith Shóisearach na scoile, bíonn deis ag scoláirí a gcuid foghlama sa chorpoideachas bheith aitheanta i nGradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí.

Tá ceithre shnáithe ann, gach ceann acu ag díriú ar fhoghlaim i réimsí difriúla gníomhaíocht choirp: Gníomhaíocht choirp don tsláinte agus don fholláine, Cluichí, Dúshláin aonair agus foirne, Damhsa agus Gleacaíocht.

Tugann na torthaí foghlama fócas soiléir le haghaidh foghlaim scoláirí chomh maith le pleanáil múinteoirí.  Ta béim ar leith ar chomhairliúchán le scoláirí faoin gcúrsa agus faoi leagan amach an mheasúnaithe, d’fhonn a chinntiú go mbíonn scoláirí inspreagtha chun foghlaim agus chun páirt a ghlacadh i gcorpoideachas.

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach