Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Raitís Foghlama

 
 

Ráiteas

Samplaí d’fhoghlaim ábhartha sa chúrsa

RF 24
Úsáideann an scoláire an teicneolaíocht agus uirlisí na meán digiteach chun foghlaim, chun cumarsáid a dhéanamh, chun oibriú agus chun smaoineamh go comhoibríoch agus go cruthaitheach ar bhealach freagrach agus eiticiúil

Oibríonn scoláirí i meithleacha le hábhar digiteach a tháirgeadh ar ábhair a bhaineann lena saol.

RF 3
Cruthaíonn an scoláire réimse leathan téacsanna, tuigeann siad iad agus déanann siad léirmheas criticiúil orthu

Aimsíonn an scoláire ábhar digiteach, déanann siad breithmheas criticiúil air agus úsáideann siad é. Foghlaimeoidh siad conas nascleanúint agus breithmheas a thabhairt ar chaighdeán agus iontaofacht ábhair ar líne.

RF 1
Déanann an scoláire cumarsáid go héifeachtach ag baint úsáide as éagsúlacht meán i réimse comhthéacsanna T1

Comhroinneann, cuireann i láthair agus foilsíonn scoláirí a scéalta, smaointe agus tuairimí ar bhealach pearsanta agus cruthaitheach ag úsáid teicneolaíocht dhigiteach.