Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d'Ainmhithe

Tógann an gearrchúrsa seo ar réimse scileanna pearsanta, sóisialta agus praiticiúla a fhorbairt agus cuireann sé iad chun cinn agus an scoláire ag foghlaim faoi ainmhí a bhfuil sainspéis aige ann. Cuirfear ar fáil, le himeacht aimsire, samplaí d'obair scoláirí a léireoidh na cuir chuige a ghlactar. 

Cliceáil an grafaic thíos