Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Na cláir foghlama i ngníomh

Le cabhrú chun cláir foghlama a phleanáil, tugtar scéimre sa roth foghlama
 ina gcuirtear
gnéithe difriúla na dtreoirlínte i láthair agus ina ndéantar ceangal eatarthu. Is é an scoláire
tús agus deireadh an chláir foghlama. Léirítear é mar chiorcail
chomhlárnacha ar roth le bheith mar mheabhrú amhairc agus uirlis
mhachnamhach do mhúinteoirí agus scoláirí ina leagtar béim ar an
tábhacht a bhaineann le hamharc iomlánaíoch a chothabháil ar an bhfoghlaim. Léiríonn
na ciorcail chomhlárnacha, ón taobh istigh amach, na scoláirí,
gnéithe dá bhfoghlaim ar nós Plean Oideachais don Dalta Aonair, catagóirí na
dtorthaí foghlama lena mbaineann, na AFTanna, réimsí curaclaim
féideartha a áirítear sa chlár, an ghné mheasúnaithe agus
cháilíochtaí agus, ar deireadh, roinnt de na prionsabail
lena mbaineann. Déantar cur síos sa tábla a leanann an léaráid ar na
gnéithe ón roth níos mine.
Chun tacú le múinteoirí agus iad ag pleanáil le haghaidh foghlaim agus measúnú
á uirlis ríomhphleanála forbartha ag CNCM. Tá
de bhonn eolais aige an roth foghlama mar sin cabhraíonn sé le múinteoirí pleanáil
ar bhealach comhtháite, seachas an Plean Oideachais don Dalta Aonair, spriocanna
litearthachta agus uimhearthachta chomh maith le spriocanna CFL2 a fheiceáil mar rudaí éagsúla faoi leith.