Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

An próiseas pleanála

Tar éis riachtanais tosaíochta foghlama Chris a shainaithint, is féidir torthaí foghlama ábhartha as gach ATF a roghnú mar chuid de phleananna fadtéarmacha dá thuras foghlama. Beidh na torthaí foghlama a roghnaítear oiriúnach le tabhairt faoi riachtanais tosaíochta foghlama Chris fad a thugtar rochtain dó ar churaclam leathan agus éagsúil. Leagtar amach sa léaráid thíos an próiseas pleanála a leanadh chun turas foghlama ábhartha a chruthú do Chris.

Riachtanais tosaíochta foghlama sainaitheanta agus Plean Oideachais don Dalta Aonair cruthaithe

 

Spriocanna pearsantaithe forbartha i bpleananna gearrthéarma

 

Gníomhaíochtaí traschuraclaim deartha

 

ATFanna ábhartha do phleananna téamacha, fadtéarmacha roghnaithe

 

 

Mar gheall ar riachtanais athraitheacha agus cineál dothuartha na bhfoghlaimeoirí i scoil Chris, roghnaíonn a mhúinteoir ranga pleanáil ó mhí Mheán Fómhair go deireadh mhí na Nollag, ag déanamh tuilleadh pleanála ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh tar éis na tréimhse sin chun am a thabhairt di measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn an scoláire agus na pleananna is ábhartha a fhorbairt do gach foghlaimeoir.