NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Theicneolaíocht Adhmaid

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá fáil ag scoláirí ar réimse ábhair theicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach. 

Tá sé d’aidhm ag Teicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí an tuiscint choincheapúil, na scileanna disciplín agus an t-eolas ábhair a fhorbairt a theastaíonn chun fadhbanna san fhíorshaol a iniúchadh agus a réiteach. Ag an am céanna cuirtear forbairt réimse scileanna láimhsithe chun cinn trí adhmad agus ábhair eile a phróiseáil.

MRB na Socruithe Athbhreithnithe

Sraith Shinsearach