Pleanáil, Teagasc agus Measúnú

Foilseofar go luath treoirlínte ar na Measúnúithe Rangbhunaithe don Amharc-ealaín sa tSraith Shóisearach.

Gheofar sa doiciméad seo:

  • Eolas ginearálta ar Mheasúnúithe Rangbhunaithe
  • Tacaíocht le haghaidh bhreithiúnas an mhúinteora tríd an bpróiseas in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair
  • Sonraí ar leagan amach agus ar scóip an dá Mheasúnú Rangbhunaithe a bhfuil cur síos orthu i sonraíocht an churaclaim don Amharc-ealaín
  • Treoirlínte do scoileanna, múinteoirí agus scoláirí ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe san Amharc-ealaín a dhéanamh