Iniúchadh turgnamhach: Cá fhad?

Resource type: Student Work

Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Pleanálann an scoláire modheolaíocht a thurgnaimh, tugann sé faoi agus déanann sé taifead air, chun an cheist Cá fhad a thaistileoidh mé i 10 soicind? a fhreagairt. 

Tiocfaidh tú ar an PDF anseo.