An Spáinnis

An Spáinnis

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na Spáinnise sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúdú i scrúduithe Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta:  Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Spáinnise sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2017.