Siollabais Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí

Seo duit na naisc chuig siollabais an Teastais Shóisearaigh do na Nuatheangacha Iasachta: Spáinnis, Fraincis, Gearmáinis agus Iodáilis. Tabhair faoi deara go mbeidh an scrúdú deiridh a úsáidfidh na siollabais seo ar siúl in 2019.

Spáinnis

Fraincís

Gearmáinis

Iodáilis