Eacnamaíocht Bhaile

Beidh an tsonraíocht nua seo don Eacnamaíocht Bhaile na sraithe sóisearaí á leanúint ag scoláirí chéad bhliana ó Mheán Fómhair 2018.  Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i nEacnamaíocht Bhaile don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.

Sa tsonraíocht do chúrsa Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí, dírítear ar thuiscint agus scileanna an scoláire a fhorbairt chun saol barr feabhais, folláin agus inbhuanaithe a bhaint amach trí mheán trí shnáithe comhthéacsúla nasctha: Bia, Sláinte agus Scileanna Cistineacha; Saol Teaghlaigh Freagrach; agus Teicstílí agus Ceardaíocht. 

Tá an sonraíocht churaclaim ar fáil anseo (PDF iomlán).

Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí
  •