NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Staidéar Imshaoil agus Sóisiolta

Siollabas daltalárnach is ea Staidéar Comhshaoil agus Sóisialta a chuimsíonn eilimintí de dhisciplíní na Staire, na Tíreolaíochta agus na Saoránachta i gcur chuige téamach do dhaltaí chéad bhliana, dara bliana agus tríú bliana iar-bhunoideachais. Seo mar a dhéanfar é a mheasúnú:
(i) Páipéar scrúdaithe (60%)
(ii) Imscrúdú stairiúil (20%)
(iii) Tasc tíreolaíochta allamuigh (20%)


Dhá pháipéar scrúdaithe a bheidh ann, ceann Ardleibhéal agus ceann Gnáthleibhéal.