Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Aidhm

Is é is aidhm leis sonraíocht an Léinn Chlasaicigh cur le forbairt léirthuisceana ar shibhialtachtaí na Sean-Ghréige agus na Róimhe agus ar an tSean-Ghréigis agus an Laidin. Spreagtar sa tsonraíocht féinléiriú sa scoláire, cuirtear féinmheas agus féinmhachnamh chun cinn, spreagtar samhlaíocht an scoláire, moltar íogaireacht i leith an ilchultúrachais, agus dá bhrí sin tacaítear le forbairt an duine iomláin. 

Forbróidh an scoláire an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach chun dul i ngleic leis na sibhialtachtaí uathúla seo, agus trína dhéanamh sin, forbróidh sé an litearthacht fhísiúil, na scileanna criticiúla agus na hinniúlachtaí teanga atá riachtanach le dul i ngleic le domhan ilchineálach an lae inniu.