Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Fianaise ar fhoghlaim

Ionas go n‑éireodh leis an scoláire an Measúnú Rangbhunaithe a chríochnú go sásúil, ní mór dó fianaise a thaispeáint ar a chuid oibre trí chur i láthair aonair.

Is féidir leis an scoláire réimse d’ábhair agus d’uirlisí difriúla tacaíochta a úsáid le linn a chuir i láthair amhail teicneolaíocht dhigiteach, póstaeir, léiriúcháin ghrafacha, cuntais airgeadais, ceisteanna agallaimh nó clárscéalta, ag cur chomhthéacs uathúil na scoile agus inniúlachtaí agus ábhair spéise an scoláire aonair san áireamh. Cuirfear an cur i láthair i gcrích i dtéarma a haon de bhliain a trí.