NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Staidéar Gnó

Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i staidéar gnó don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.

Díríonn an tsonraíocht ar thuiscint scoláirí ar thimpeallacht an ghnó a fheabhsú  agus ar scileanna don saol, obair agus staidéar breise a fhorbairt trí bhíthin thrí snáitheanna idirnasctha: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.   

I measc na ngnéithe nua den tsonraíocht seo, áirítear torthaí foghlama trasna trí snáitheanna: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.  

Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí

An Sonraíocht (PDF) An Tasc Measúnaithe 2019-2020 Nóta Eolais Maidir le MRB 1 sa Staidéar Gnó le haghaidh scoláirí sa 2ú Bliain i 2020/2021 Treoirlínte maidir le MRB1 le haghaidh na scoilbhliana 2020–2021 (2ú bliain).

Réamhrá don Staidear Gnó

.

MRB na Socruithe Athbhreithnithe

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach