Staidéar Gnó

Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i staidéar gnó don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.

Díríonn an tsonraíocht ar thuiscint scoláirí ar thimpeallacht an ghnó a fheabhsú  agus ar scileanna don saol, obair agus staidéar breise a fhorbairt trí bhíthin thrí snáitheanna idirnasctha: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.   

I measc na ngnéithe nua den tsonraíocht seo, áirítear torthaí foghlama trasna trí snáitheanna: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar.  

2019/2020: Dátaí tábhachtacha do na Measúnuithe Rangbhunaithe cliceáil anseo.

An Sonraíocht

Feach ar an PDF iomlán

 

Measúnú

An Tasc Measúnaithe 2019-2020

 

Réamhrá do Staidéar Gnó

 

 

 

 

 

 

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach