NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Curaclam

Cuirfear aonaid foghlama tosaíochta (PLUnna) ar fáil don líon beag daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu. Trí na comhpháirteanna seo, cuirfear na ráitis foghlama, na scileanna litearthachta, uimhearthachta agus na príomhscileanna ar fáil do na daltaí le linn na sraithe trí bliana.

An Creat don tSraith Shóisearach nua

Sa chuid seo den suíomh Gréasáin gheobhaidh tú sonraíochtaí na n-ábhar nua agus na ngearrchúrsaí a bheidh ina gcuid den tSraith Shóisearach nua.  Gheofar sa chuid seo, leis, doiciméid churaclaim maidir leis an tSraith Shóisearach atá ann i láthair na huaire. Chun sonraíochtaí nua ábhair a fheiceáil, féach an tsonraíocht nua don Bhéarla  ar an suíomh seo.