Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

OSSP agus an Fholláine

Tá OSSP ina ghné lárnach de chlár Folláine na sraithe sóisearaí. Sainaithníonn na sé tháscaire folláine – Gníomhach, Freagrach, Ceangailte, Athléimneach, Meas Orm agus Feasach – na rudaí atá tábhachtach d’fholláine daoine óga sa tsraith shóisearach.

Tacaíonn an gearrchúrsa OSSP seo le daoine óga chun na sé tháscaire folláine a fhorbairt. Léiríonn Aguisín 2 a oiread is a chuireann na torthaí foghlama don OSSP go díreach le táscairí na folláine a fhorbairt.

Tá treoirlínte chun tacú le scoileanna le clár Folláine don tsraith shóisearach a fhorbairt ar fáil ar
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/folláine/.