Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Corpoideachas

NÓTA: Cuirfear an clár Corpoideachais 135 uair an chloig ar fáil i scoileanna ó Mheán Fómhair 2023 agus beidh sé ar fáil do scoláirí na Chéad Bhliana.

Baineann folláine sa tsraith shóisearach le daoine óga a bheith ag mothú muiníneach, sona, sláintiúil agus i dteagmháil le daoine agus leis an saol.   Cuireann an gearrchúrsa Corpoideachais seo leis an gclár Folláine trí eispéiris foghlama a sholáthar lena dtacaítear leis an scoláire a bheith níos ábalta agus níos spreagtha gníomhaíocht choirp rialta a bheith acu ina saol, ag cur, mar sin, lena n-eispéireas trí chéile ar an bhfolláine.  

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht
Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht