Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Na gnéithe cáilíochta

Tacaíonn na Gnéithe Cáilíochta le breithiúnas an scoláire agus an mhúinteora ar an Measúnú Rangbhunaithe agus is iad na critéir iad a úsáidfidh an múinteoir chun Measúnuithe Rangbhunaithe an scoláire a mheas.

Beidh sonraí níos mionsonraithe ar fáil i dtreoirlínte measúnaithe ar leith le haghaidh Fanacht slán, breathnú go maith, bheith iontach maidir leis an measúnú agus tuairisciú sa ghearrchúrsa seo de chuid na sraithe sóisearaí, lena n-áirítear Gnéithe Cáilíochta agus sonraí faoi na socruithe praiticiúla a bhaineann le measúnú an Mheasúnaithe Rangbhunaithe seo. Cuimseoidh na treoirlínte, mar shampla, an fad agus na formáidí a mholtar le haghaidh an chur i láthair, agus tacaíocht i dtaca le breithiúnas ‘ar an iomlán’ a úsáid i ndáil leis na Gnéithe Cáilíochta.