Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Codú

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Chódú na sraithe sóisearaí oscailte anois.


Foghlaim Tuilleadh

Tá an ríomheolaíocht le brath i ngach gné den tsochaí nua-aimseartha. Cuireann córais bhogearraí ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh, nithe a dhearadh agus a chruthú, áireamh, foghlaim agus spraoi. Agus iad ag forbairt tuisceana ar an tslí a oibríonn na córais dhigiteacha seo, cuirfidh scoláirí lena n-eolas ríomhaireachtúil féin, rud a chuirfidh ar a gcumas cláir dá gcuid féin a dhearadh. In am trátha cuirfear eiseamláirí d’obair scoláirí, a léireoidh na cuir chuige éagsúla a roghnaíodh, ar fáil.

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF 2016 den tSonraíocht