Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ionchas maidir le scolairí

Snáithe 1: Mé féin, mo theaghlach agus mo chairde

Tugann * ag deireadh an toraidh foghlama le fios go n-úsáidtear an tSínis agus Béarla/Gaeilge chun an toradh sin a bhaint amach. Sna cásanna eile, úsáidtear an tSínis. 

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Beannachtaí pearsanta, feasacht a léiriú ar ghnásanna
 1. 1.1

  beannachtaí simplí a thuiscint agus a mhalartú

  • clipboard
 2. 1.2

  ainmneacha agus teidil Shínise a úsáid go cuí 

  • clipboard
 3. 1.3

  a ainm féin a scríobh i gcarachtair Shínise

  • clipboard
 4. 1.4

  teachtaireachtaí simplí a sheoladh ag úsáid pinyin 

  • clipboard
2. Faisnéis phearsanta áirithe a mhalartú
 1. 1.5

  faisnéis a roinnt faoi aois agus breithlá

  • clipboard
 2. 1.6

  uimhreacha bunúsacha a thuiscint agus a úsáid

  • clipboard
 3. 1.7

  léirthuiscint a bheith aige do shuntasacht chultúrtha na n-uimhreacha Sínise* 

  • clipboard
 4. 1.8

  a gcomhartha Stoidiaca féin a rá agus a aithint*

  • clipboard
3. Ábhar spéise agus caitheamh aimsire
 1. 1.9

  duine atá ag labhairt faoina chaithimh aimsire a thuiscint

  • clipboard
 2. 1.10

  labhairt faoi chaitheamh aimsire agus ábhar spéise (rudaí a thaitníonn/nach dtaitníonn leis) 

  • clipboard
 3. 1.11

  léirthuiscint a bheith aige don tsuntasacht chultúrtha a bhaineann le dathanna sa tSín* 

  • clipboard
4. Faisnéis a roinnt faoin saol sa bhaile agus faoin teaghlach
 1. 1.12

  craobh ghinealaigh shamplach Shíneach a tharraingt*

  • clipboard
 2. 1.13

  an saol laethúil sa tSín/sa bhaile a thuiscint agus labhairt faoi

  • clipboard
 3. 1.14

  comparáid a dhéanamh idir roinnt gnásanna bia sa tSín/sa bhaile* 

  • clipboard
 4. 1.15

  na meáin dhigiteacha a úsáid chun faisnéis a fháil agus a roinnt

  • clipboard

Snáithe 2: Amuigh in áiteanna poiblí

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Dul timpeall na Síne
 1. 2.1

  treoracha a iarraidh agus a thuiscint

  • clipboard
 2. 2.2

  roinnt cathracha agus áiteanna cáiliúla sa tSín a mharcáil ar an léarscáil*

  • clipboard
 3. 2.3

  eolas simplí faoin aimsir a iarraidh agus a thuiscint

  • clipboard
2. Cultúr na Síne a cheiliúradh
 1. 2.4

  taighde a dhéanamh ar ghnásanna Bhliain Nua na Síneach a bhfuil aithne fhorleathan orthu*

  • clipboard
 2. 2.5

  léirmhíniú a thabhairt ar roinnt faisnéis shimplí faoi Bhliain Nua na Síneach

  • clipboard
 3. 2.6

  féile earraigh a eagrú ina seomra ranga/scoil*

  • clipboard
 4. 2.7

  amhrán/dán/damhsa Sínise a aithris/a dhéanamh 

  • clipboard
3. Dul ag siopadóireacht
 1. 2.8

  comparáid a dhéanamh idir ‘na nithe is géire a theastaíonn’ ó dhéagóirí sa tSín agus ina thír féin*

  • clipboard
 2. 2.9

  méideanna agus praghas roinnt míreanna a thuiscint agus labhairt fúthu

  • clipboard
 3. 2.10

  ról-imirt a dhéanamh ar imeacht siopadóireachta le hairgeadra Síneach

  • clipboard
 4. 2.11

  íomhánna a chruthú de ghnáthmhargaí sráide agus siopaí Síneacha* 

  • clipboard
4. Dul amach i gcomhair béile Síneach
 1. 2.12

  beannachtaí i mbialann a thuiscint agus a fhreagairt

  • clipboard
 2. 2.13

  gnáth-bhialann Shíneach a dhearadh le meáin dhigiteacha*

  • clipboard
 3. 2.14

  roinnt mias ar bhiachlár i mbialann Shíneach a aithint 

  • clipboard
 4. 2.15

  na miasa a theastaíonn uaidh a ordú a rá

  • clipboard

Snáithe 3: Oideachas agus an scoil

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Dul ar scoil sa tsín
 1. 3.1

  teanga an tseomra ranga sa tSínis a thuiscint agus a úsáid

  • clipboard
 2. 3.2

  labhairt le foireann na scoile go cuí* 

  • clipboard
 3. 3.3

  labhairt faoi ábhair a ndéantar staidéar orthu i scoileanna na Síne agus na hÉireann

  • clipboard
2. Gnáthlá scoile
 1. 3.4

  comparáid a dhéanamh idir amchláir laethúla i scoileanna na Síne agus na hÉireann* 

  • clipboard
 2. 3.5

  an t-am a iarraidh agus a insint 

  • clipboard
 3. 3.6

  labhairt faoin obair baile sa tSín agus in Éirinn 

  • clipboard
3. Taobh amuigh den rang
 1. 3.7

  duine atá ag labhairt faoina am saor a thuiscint 

  • clipboard
 2. 3.8

  ceist a chur faoi ghníomhaíochtaí scoláire i rith am saor sa tSín

  • clipboard
4. Na meáin shóisialta agus meáin eile
 1. 3.9

  foghlaim faoin gcaoi a n-úsáideann Sínigh óga an t-idirlíon sa tSín*

  • clipboard
 2. 3.10

  grúpa do líonra sóisialta Síneach a chruthú*

  • clipboard
 3. 3.11

  naisc ar líne a bhunú le labhairt sa tSínis*

  • clipboard

Snáithe 4: Saoránaigh Shíneacha agus saoránaigh óga dhomhanda

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. An tsínis ar fud an domhain
 1. 4.1

  a thaispeáint cá labhraítear an tSínis go forleathan le léarscáil den domhan*

  • clipboard
 2. 4.2

  na teangacha a labhraítear sa tSín a thabhairt le fios*

  • clipboard
 3. 4.3

  comparáid a dhéanamh idir an tSínis agus teanga eile ó Oirthear na hÁise*

  • clipboard
2. Teangacha a fhoghlaim
 1. 4.4

  na teangacha is féidir leis a labhairt a thabhairt le fios 

  • clipboard
 2. 4.5

  na rudaí is féidir leis ‘a rá agus a dhéanamh’ i scileanna teanga Sínise difriúla a léiriú 

  • clipboard
 3. 4.6

  a thaithí ar theangacha éagsúla a fhoghlaim a roinnt, an tSínis san áireamh*

  • clipboard
3. Muintir na Síne ar fud an domhain
 1. 4.7

  taighde a dhéanamh ar dhaoine agus/nó imeachtaí cáiliúla Síneacha*

  • clipboard
 2. 4.8

  duine/teaghlach Síneach a chur in aithne don rang 

  • clipboard
 3. 4.9

  imeacht cultúrtha Síneach a eagrú

  • clipboard
 4. 4.10

  cur síos a dhéanamh ar thionscadal Síneach-Éireannach, e.g. cluichí Gaelacha na Síne*

  • clipboard
4. Aireagáin agus nuálaíochtaí Síneacha
 1. 4.11

  cur síos a dhéanamh ar aireagán Síneach a bhfuil aithne mhaith air* 

  • clipboard
 2. 4.12

  tionscadal gairid a chur i láthair ar thionscnamh Síneach dá rogha, m.sh. an tOllphanda a shábháil*

  • clipboard