Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Réasúnaíocht agus Aidhm

Réasúnaíocht

Tógann an gearrchúrsa seo ar fhorbairt raon scileanna pearsanta, sóisialta agus praiticiúla agus cuireann sé chun cinn iad i gcomhthéacs na foghlama faoi áit an scoláire ina bhaile, ina scoil agus sa phobal i gcoitinne. Cabhraíonn sé leis an scoláire tuiscint agus eolas a fháil ar thíortha agus ar chultúir eile agus féachtar ar bhealaí chun rochtain a fháil ar áiteanna ina cheantar agus níos faide ó bhaile. Mar aon le heolas ábhair, foghlaimíonn an scoláire scileanna ríthábhachtacha amhail scileanna cumarsáide agus teanga; smaoineamh agus réasúnaíocht; lipéadú; rangú; comparáid agus seicheamhú.

Cuirtear an scoláire agus a cheantar áitiúil i lár na foghlama sa ghearrchúrsa seo. Tosaíonn sé le scileanna agus straitéisí a fhorbairt chun áiteanna, daoine agus conláistí sa timpeallacht láithreach a fhorbairt. Déanann an scoláire dul chun cinn ar eolas agus eispéireas a fháil a fhorbróidh a thuilleadh a neamhspleáchas i ndáil le turais a phleanáil.

Aidhm

Tá sé mar aidhm leis an ngearrchúrsa seo eispéireas an scoláire ar an neamhspleáchas i ndáil leis an taisteal a fhorbairt. Forbraíonn sé freisin eolas, scileanna cognaíocha, sóisialta agus praiticiúla. Baintear é sin amach i gcomhthéacs na foghlama faoina bhaile, scoil agus pobal i gcoitinne, agus trí eolas a fhorbairt ar chultúir eile.