Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ionchas maidir le scolairí

Snáithe 1: Foghlaim faoi mhadraí

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Saolré madra
 1. 1.1

  amlíne shimplí a chruthú a rianaíonn na céimeanna i saol madra

  • clipboard
 2. 1.2

  pictiúir éagsúla de mhadraí a rangú de réir céimeanna forbartha

  • clipboard
 3. 1.3

  roinnt fadhbanna sláinte/sláinteachais a fhulaingíonn madraí a liostú

  • clipboard
2. Tairbhí a bhaineann le madra bheith agat
 1. 1.4

  roinnt cúiseanna a mbíonn madraí ag daoine a liostú agus ina measc na tairbhí sóisialta

  • clipboard
 2. 1.5

  plean aclaíochta a oibriú amach a rachadh chun tairbhe madraí agus a gcuid úinéirí

  • clipboard
3. Ról madraí inár saol
 1. 1.6

  torthaí suirbhé a rinne siad ar luach madraí ag daoine a bhfuil aois agus riachtanais dhifriúla acu a chur i láthair a bpiaraí

  • clipboard
 2. 1.7

  déantúsán a chruthú chun eolas a chur ar fáil ar phórtha madraí agus a dtréithe

  • clipboard
4. Madra a roghnú
 1. 1.8

  na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le madra bheith agat a phlé lena bpiaraí

  • clipboard
 2. 1.9

  an méid atá i gceist i dtaca le haire a thabhairt do mhadra a chur in iúl

  • clipboard
 3. 1.10

  critéir a úsáid chun madra ar mhaith leo bheith acu a roghnú

  • clipboard
5. Athmhachnamh agus aistriú
 1. 1.11

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

  • clipboard

Snáithe 2: Aire a thabhairt do mhadraí

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Bia
 1. 2.1

  sláintiúil agus míshláintiúil a lipéadú ar bhianna madraí

  • clipboard
 2. 2.2

  comparáidí a dhéanamh le bianna atá sláintiúil ag daoine

  • clipboard
 3. 2.3

  clár bia le haghaidh réimse bia folláin do mhadraí a phleanáil agus a dhearadh

  • clipboard
 4. 2.4

  praghsanna bianna madraí i siopaí áitiúla a chur i gcomparáid lena chéile

  • clipboard
 5. 2.5

  bianna so-ite a dhéanamh dá madra ‘féin’

  • clipboard
2. Grúmaeireacht
 1. 2.6

  gnáthaimh shláinteachais do mhadraí a liostú

  • clipboard
 2. 2.7

  comparáid a dhéanamh idir na héifeachtaí ar mhadraí agus ar dhaoine mura leantar de ghnáis sláinteachais

  • clipboard
 3. 2.8

  fianaise a léiriú d’fhoghlaim i ndiaidh cuairt a thabhairt ar speisialaí, amhail grúmaeir madraí nó tréidlia

  • clipboard
3. Aclaíocht
 1. 2.9

  aclaíocht fholláin do mhadraí a aimsiú

  • clipboard
 2. 2.10

  comparáidí a dhéanamh idir sin agus na tairbhí a bhaineann daoine as aclaíocht

  • clipboard
 3. 2.11

  míniú conas an madra a aclú go sábháilte

  • clipboard
 4. 2.12

  dea-chleachtas agus feasacht ar shábháilteacht a léiriú  agus iad ag siúl le madra

  • clipboard
4. Foscadh
 1. 2.13

  míniú cén fáth a mbíonn foscadh ag teastáil ó mhadraí

  • clipboard
 2. 2.14

  comparáidí a dhéanamh idir sin agus foscadh a bhíonn de dhíth ar dhaoine

  • clipboard
 3. 2.15

  taighde a dhéanamh ar chineálacha difriúla foscaidh don mhadra

  • clipboard
5. Athmhachnamh agus aistriú
 1. 2.16

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo

  • clipboard
 2. 2.17

  rud éigin a dhearadh agus a dhéanamh dá madra féin le húsáid mar fhoscadh, teas, compord nó spraoi

  • clipboard

Snáithe 3: An madra faoin teach

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Sláinte agus sláinteachas
 1. 3.1

  rioscaí féideartha sláinte a leagan amach do dhaoine agus madra sa bhaile acu

  • clipboard
 2. 3.2

  bunchleachtais chúram pearsanta a aithint atá le cur i gcrích nuair a bhíonn madra sa bhaile

  • clipboard
2. Costais a bhaineann le madra a choimeád
 1. 3.3

  an costas atá leis an madra a choimeád ar feadh lae/seachtaine agus/nó míosa/bliana a ríomh trí áireamhán a úsáid

  • clipboard
 2. 3.4

  fianaise ar roinnt de na costais sin a bhailiú trí chuairteanna a dhéanamh ar dhaoine sa phobal agus/nó trí shiopadóireacht ar líne

  • clipboard
 3. 3.5

  admhálacha siopadóireachta a mhíniú, ag réasúnú (más cuí) cén difear atá idir earraí só agus earraí riachtanacha

  • clipboard
3. Contúirtí faoin bhaile
 1. 3.6

  contúirtí féideartha do mhadra i dtimpeallacht an bhaile a liostú

  • clipboard
 2. 3.7

  seicliosta a dhéanamh den dea-chleachtas chun madra a choimeád sábháilte sa bhaile

  • clipboard
 3. 3.8

  daoine, grúpaí nó eagraíochtaí a aimsiú a dtiocfadh leo cabhrú le linn cásanna éigeandála

  • clipboard
 4. 3.9

  rólimirt a dhéanamh de ghlaoch gutháin nó téacs chuig na seirbhísí éigeandála chun teagmhas a bhaineann le madra a thuairisciú

  • clipboard
4. Athmhachnamh agus aistriú
 1. 3.10

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

  • clipboard

Snáithe 4: An madra sa phobal

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Freagrachtaí úinéara
 1. 4.1

  na freagrachtaí a bhaineann le madra bheith i seilbh duine a liostú

  • clipboard
 2. 4.2

  bá a léiriú i leith daoine a bhfuil eagla orthu roimh mhadraí

  • clipboard
 3. 4.3

  na háisíneachtaí cuí a ainmniú a thugann tacaíocht agus comhairle d’úinéirí madraí

  • clipboard
 4. 4.4

  míniú cad a dhéantar ma thagann tú trasna ar mhadra colgach

  • clipboard
2. Áiteanna agus imeachtaí a bhaineann le madraí
 1. 4.5

  a aithint gur gá seiceáil má cheadaítear madraí isteach in áiteanna áirithe

  • clipboard
 2. 4.6

  áiteanna agus imeachtaí a aithint a bhaineann le madraí go speisialta

  • clipboard
 3. 4.7

  cuairt a thabhairt ar cheann amháin, ar a laghad, de na háiteanna sin

  • clipboard
3. Madraí a chabhraíonn linn
 1. 4.8

  na bealaí a ainmniú conas is féidir le madraí cabhrú linn sa phobal

  • clipboard
 2. 4.9

  agallamh a chur ar dhuine a oibríonn le madra nó a bhfuil ceann acu a chabhraíonn leo

  • clipboard
 3. 4.10

  feasacht a léiriú ar conas is féidir le madraí cabhrú le daoine éirí neamhspleách

  • clipboard
4. Athmhachnamh agus aistriú
 1. 4.11

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

  • clipboard