Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Cláir Foghlama Leibhéal 2 agus an Creat don tSraith Shóisearach

Tá ocht bprionsabal, 24 ráiteas foghlama mar bhuntaca leis an gCreat don tSraith Shóisearach. Baineann siad sin le gach scoláire sa tSraith Shóisearach, mar sin tá prionsabail agus gnéithe CFL2 ailínithe leo agus déantar iad a fhorbairt níos mó le haghaidh na CFL2anna. Baineann na gnéithe seo a leanas leis na sonraíochtaí ábhar agus gearrchúrsaí faoi mar a dhéantar cur síos orthu sa Chreat don tSraith Shóisearach:
• tá siad bunaithe ar thorthaí
• léiríonn siad leanúntas foghlama ina ndírítear ar dhul chun cinn an
fhoghlaimeora
• leagann siad ionchais shoiléire amach d’fhoghlaimeoirí
• soláthraíonn siad samplaí de na hionchais sin
• díríonn siad ar ocht bpríomhscil na sraithe sóisearaí
• tá siad a shoiléire, a comhsheasmhaí agus a inrochtana agus is féidir


Tá na gnéithe sin le feiceáil sna sonraíochtaí d’Aonaid Foghlama Tosaíochta na CFL2anna agus i ngearrchúrsaí Leibhéal 2 a forbraíodh le haghaidh scoláirí a thugann faoi CLF2anna.